Πρόγραμμα Σπουδών

Στηρίζουμε το σχολείο.
Προσφέρουμε στα παιδιά μας!

Το Φροντιστήριο Σταλίδης ανταποκρινόμενο πάντοτε στις ανάγκες του μαθητή, σας καλωσορίζει σε μια νέα εμπειρία μάθησης.

Ακολουθώντας μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική μεθοδολογία, την κατάρτιση και εξειδίκευση των καθηγητών μας, και ασφαλώς την επιθυμία μας να βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά στον απαιτητικό χώρο της παιδείας δημιουργούμε εκπαίδευση πάνω σε σύγχρονες διαδραστικές μεθόδους μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο την γνώση από μια απλή διαδικασία σε εμπειρία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζεται όχι επιφανειακά αλλά ουσιαστικά, καταφέρνοντας μ’ αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό εκπαίδευσης που δεν κουράζει τους μαθητές αλλά αναδεικνύει την αξία του καθένα χωριστά.

Επιπροσθέτως, μέσα από συγκροτημένες διαδικασίες και τις ευνοϊκές συνθήκες, το Φροντιστήριο Σταλίδης, εξασφαλίζει τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές για την καλύτερη και αποδοτικότερη προετοιμασία των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φροντιστήριο Σταλίδης μπορείτε να λάβετε είτε μέσω της περιήγησης στην σελίδα μας στο δίκτυο ή οι ίδιοι διαπροσωπικά επικοινωνώντας μαζί μας. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι γνωστοί για την υπευθυνότητα και το κύρος τους, που είναι συνέπεια της μακροχρόνιας εμπειρίας και της βαθειάς γνώσης του αντικείμενου που κατέχουν.

Το φροντιστήριο μας υποστηρίζει όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα όπως επίσης διαθέτουμε και τμήμα αποφοίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ