Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχεις ενδιαφέρον για να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός για να δουλέψεις με παιδιά; Αρκετά επικοινωνιακός για να κάνεις δημόσιες σχέσεις;

Έχεις υποψιαστεί τις απαντήσεις για τα παραπάνω αλλά δεν είσαι και πολύ σίγουρος/-η;

Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις άκρη …

Οι Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού χρησιμοποιούν συχνά τέτοια εργαλεία, τεστ, όπως συχνά αναφέρονται, που στοχεύουν να σε βοηθήσουν να πάρεις σωστές επαγγελματικές αποφάσεις μαθαίνοντας περισσότερα για τις κλίσεις και τις ικανότητές σου, τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και τις εργασιακές σου αξίες. Με άλλα λόγια, συμπληρώνοντας τα τεστ μπορείς να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα του εαυτού σου και να δεις πώς αυτή ταιριάζει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας.

Σίγουρα ξέρεις ότι κάθε άνθρωπος, και βέβαια και εσύ, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και μοναδικός και παράλληλα εξελίσσεται συνέχεια. Επίσης, συνέχεια αλλάζει και εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας.

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, από ένα τεστ δεν αποτελούν την «απόλυτη» διάγνωση που θα ισχύσει για όλη τη ζωή σου και θα δώσει το κλειδί της επιτυχίας.

Αποτελούν, όμως, ενδείξεις τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις, πιθανά –και ακόμα καλύτερα, με τη βοήθεια ενός Συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, για να διερευνήσεις ακόμα περισσότερο ό,τι εσύ κρίνεις αναγκαίο, να διευρύνεις τους ορίζοντες και τις προοπτικές σου και να μπορείς να αποφασίσεις το καλύτερο για σένα ανά πάσα στιγμή. 

 

 

logo cgt

To Career Gate Test K.17 είναι ενα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικου προσανατολισμού που χαρτογραφεί την προσωπικότητα και καταγράφει με αλρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζπυν σε ένα άτομο. Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. ασχολείται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, απασχόλησης, επαγγελμάτων και εκπαίδευσης πάνω από είκοσι χρόνια και μέλη της έχουν δημοσιεύσει περισσότερα από 100 σχετικές εργασίες, έρευνες, μελέτες, μονογραφίες, βιβλία. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το έτος 2002 και έλαβε τη σημερινή της ονομασία το 2007, με σκοπό τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και προώθηση του πνευματικού έργου της κεντρικής επιστημονικής της ομάδας και των συνεργατών της. 

Η εταιρεία στελεχώνεται από οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της εργασίας, σύμβουλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικούς και πληροφορικούς επιστήμονες. Βασική αρχή του μοντέλου που προωθεί η ομάδα του C.G.T., είναι η ολιστική αντίληψη για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας που τη θεωρεί ότι αποτελεί ένα σύγχρονο πολυκλαδικό αντικείμενο όπου συναντώνται οι ως άνω επιστημονικοί κλάδοι.

 

logo employΗ EMPLOY εστιάζει σε τρεις διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Μαθητών και Φοιτητών, στη Δια Βίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών-Επιστημόνων-Επαγγελματιών και στη Συμβουλευτική Καριέρας Ανέργων και Νεοεισερχόμενων στην Αγορά Εργασίας. Και στα τρία αυτά πεδία παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών που αποτυπώνεται με ατομική συμβουλευτική, εξειδικευμένα λογισμικά και εκδόσεις καθώς και επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα.