•  Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται ως τέτοιο μπορεί να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
  • Με δεδομένο ότι κάθε άτομο διαμορφώνεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον οι τελικές επιλογές του, επηρεάζονται από ανάγκες οι οποίες επιβάλλονται (συνειδητά ή ασυνείδητα) από τα εν λόγω πλαίσια. Είναι λοιπόν σημαντικό το άτομο να ανακαλύψει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, ανεξάρτητα από τις όποιες εξωγενείς επιρροές προκειμένου να κάνει μια όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή.
  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποσκοπεί στη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου προκειμένου να το καταστήσει ικανό να τα αξιοποιήσει μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος είναι, μετά την αξιολόγηση του δυναμικού του ατόμου, η επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος. 
  • Η επιτυχημένη δραστηριοποίηση του ατόμου σ’ έναν επαγγελματικό χώρο που πραγματικά του ταιριάζει είναι αυτή που διαμορφώνει ανθρώπους με αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και κοινωνικής επιτυχίας. Η επιλογή ενός επαγγέλματος δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό το Φροντιστήριο μας πάντα ενημερωμένο και ακολουθώντας τα κοινωνικά δρώμενα είναι σε θέση να σας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων σας.

Ποιο επάγγελμα να ακολουθήσω;

Οι έφηβοι περνούν την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Οι επιλογές τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι απόψεις τους μεταλλάσσονται συνεχώς –λόγω της τάσης τους να ακολουθούν τη μόδα ή λόγω της τάσης τους να μιμούνται τους μεγάλους. Οι έφηβοι είναι μπερδεμένοι για πολλά θέματα και η αγωνία, το άγχος και η πίεση να διαλέξουν «κάτι», γιατί πρέπει να επιλέξουν την κατεύθυνση ή τα μαθήματα που θ’ ακολουθήσουν στο Λύκειο, συχνά τους οδηγεί στη λήψη των λανθασμένων αποφάσεων

Ο γονιός πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί του, πριν πάρει τη σωστή απόφαση, να ενημερωθεί για όλο το φάσμα των επαγγελμάτων, να το ενθαρρύνει να μιλήσει με τον καθηγητή ώστε να ενημερωθεί για τους διάφορους κλάδους σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, ή να πηγαίνει σε ειδικά σεμινάρια.