Ένα χρήσιμο εργαλείο στα κατάλληλα χέρια μπορεί να απογειώσει το μάθημα σε αλλο επίπεδο ένα τέτοιο εργαλέιο είναι ο διαδραστικος πίνακας.

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολίκο (Προτζέκτορα).

Το προβολικό προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα.

Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή.

  Οι εξειδικευμενοι καθηγητές μας με την αγάπη και το μεράκι που εχει ο καθένας τους, για τον μαθημα διδασκαλειας τους , προσφέρνουν στους μαθητές μας  καινοτόμες πράξεις παιδειας και ετσι το μάθημα γινεται ευχάριστο , κατανοητό και συλλογικό  

Παιδαγωγική επίδραση των διαδραστικών πινάκων 

  •  Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
  • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
  • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
  • Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
  • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης
  • Οικοδόμηση και κατανόηση των εννοιών
  • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • Ενίσχυση της μάθησης