Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα τροποποιημένη Εξεταστέα ύλη

της Γ Λυκείου ως προς τα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ