Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για
την:
 
 Γ ́τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου,
Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και
Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το ΦΕΚ εδω