Το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ Λυκείου μέσω της επιλογής των μαθημάτων που προσφέρει, προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για τις ομάδες προσανατολισμού (και τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία) της Γ’ Λυκείου. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω συνεχών γραπτών δοκιμασιών (τεστ – τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης).

  Οι ομάδες προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου είναι δύο, αυτές των Ανθρωπιστικών και Θετικών σπουδών. Στη Γ΄ Λυκείου προστίθεται και μία τρίτη, η ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, την οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού που επέλεξαν στη Β΄ Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται η επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων στη Β΄ Λυκείου ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη προπαρασκευή.

Το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ Λυκείου μέσω της επιλογής των μαθημάτων που προσφέρει, προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για τις ομάδες προσανατολισμού (και τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία) της Γ’ Λυκείου. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω συνεχών γραπτών δοκιμασιών (τεστ – τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης).

  Οι ομάδες προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου είναι δύο, αυτές των Ανθρωπιστικών και Θετικών σπουδών. Στη Γ΄ Λυκείου προστίθεται και μία τρίτη, η ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, την οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού που επέλεξαν στη Β΄ Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται η επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων στη Β΄ Λυκείου ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη προπαρασκευή.

Πρόγραμμα σπουδών

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2
ΦΥΣΙΚΗ3
ΑΛΓΕΒΡΑ3
ΧΗΜΕΙΑ2
ΣΥΝΟΛΟ12

Πρόγραμμα σπουδών

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2
ΦΥΣΙΚΗ3
ΑΛΓΕΒΡΑ3
ΧΗΜΕΙΑ2
ΣΥΝΟΛΟ12