Τα μαθήματα του Γυμνασίου (Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης, Χημεία) , πραγματοποιούνται έπειτα από συμφωνία (εφόσον ζητηθούν).

Δίνουμε έμφαση στα πιο σημαντικά μαθήματα των τριών τάξεων του Γυμνασίου με σκοπό την αφομοίωση των βασικών εννοιών σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και τη σωστή εκμάθηση των μαθημάτων παραγωγής λόγου, Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης.

Τα μαθήματα του Γυμνασίου (Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης, Χημεία) , πραγματοποιούνται έπειτα από συμφωνία (εφόσον ζητηθούν).

Δίνουμε έμφαση στα πιο σημαντικά μαθήματα των τριών τάξεων του Γυμνασίου με σκοπό την αφομοίωση των βασικών εννοιών σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και τη σωστή εκμάθηση των μαθημάτων παραγωγής λόγου, Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης.

Πρόγραμμα σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2
ΦΥΣΙΚΗ1
ΣΥΝΟΛΟ4

Πρόγραμμα σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2
ΦΥΣΙΚΗ1
ΣΥΝΟΛΟ4