Ο μαθητής/τρια επιλέγει από το σύνολο των μαθημάτων το πρόγραμμα πο θα τον βοηθήσει στη δημιουργία υποδομής γνώσεων, ανάλογα με τις επιλογές στις επόμενες τάξεις.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μέρος του προτεινόμενου προγράμματος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Α΄ Λυκείου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό  του φροντιστηρίου μας και πραγματοποιούνται τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης, με στόχο την εξοικείωση του μαθητή στη γραπτή αξιολόγηση.

Ο μαθητής/τρια επιλέγει από το σύνολο των μαθημάτων το πρόγραμμα πο θα τον βοηθήσει στη δημιουργία υποδομής γνώσεων, ανάλογα με τις επιλογές στις επόμενες τάξεις.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μέρος του προτεινόμενου προγράμματος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Α΄ Λυκείου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό  του φροντιστηρίου μας και πραγματοποιούνται τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης, με στόχο την εξοικείωση του μαθητή στη γραπτή αξιολόγηση.

Πρόγραμμα σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ2
ΧΗΜΕΙΑ2
ΣΥΝΟΛΟ11

Πρόγραμμα σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ2
ΧΗΜΕΙΑ2
ΣΥΝΟΛΟ11